TX Delicious - шаблон joomla Продвижение

Xpert Slider

Garantujemo tačnost sorti

Sav naš sadni materijal poseduje dokumentaciju izdatu od poljoprivredne stručne službe, kojom vam garantujemo tačnost kao i zdravstveno stanje sadnig materijala.

Najbolji plodovi

Naš rasadnik je u toku sa novim sortama koje su usavršavanjem dovedene do vrhunskog kvaliteta plodova.

Mogućnost ugovorene proizvodnje

Svojim kupcima nudimo mogućnost ugovorenih proizvodnja čime postižu dodatne popuste.

Sadnice šljive

Lozni kalemovi

Sadnice višnje

Dobro došli na prezentaciju rasadnika Savići

Rasadnik "Savići" nalazi se u selu Lazarevac kod Kruševca. U ovom kraju je najrazvijenija kalemarska proizvodnja u celoj Evropi. Areal rasprostranjenosti je vrlo veliki. U mnogim selima Kruševačke i Trsteničke opštine ljudima je rasadnički posao glavno zanimanje. Vrednost proizvodnje sadnog materijala prelazi ukupnu vrednost ostalih delatnosti. Na prvom mestu nam je kvalitet sadnog materijala, u tome nam pomažu sigurno najbolji klimatski i edafski (zemljišni) uslovi u celoj Evropi, što nam daje veliku prednost nad ostalim proizvodjačima iz drugih krajeva. Voćarstvo kao privredna grana počelo se intezivno razvijati u celom svetu, a voćarski stručnjaci stalno povećavaju broj sorti voćaka. Pažljivo proučavamo osobine novih sorti (prednosti i mane) da bismo potencijalnim kupcima preporučili dobru voćnu sortu. Odabir prave voćne vrste i sorte je velika prednost nad konkurencijom.

Naše sadnice voća su standardne i sertifikovane kategorije. Sadni materijal kontroliše poljoprivredna stručna služba iz Kruševca najmanje 3 puta godišnje. Sadni materijal možete naručiti pouzećem ili preuzeti direktno kod nas u rasadniku. Veće količine sadnica voća dovozimo lično na kućnu adresu. Kod nas možete naručiti sadnice bez obzira na količinu, poštujemo svakog kupca. Nudimo mogućnost ugovorenih proizvodnji sa kojima stičete popust i do 30%.

Za stručne savete vezane za sadnju, rezidbu i zaštitu možete se obratiti kod nas, bez obzira da li ste naš kupac ili ne. Svake godine proširujemo proizvodnju novim sortama. Sa nama ste uvek korak ispred.  063/7492-505


 

Zemljište kao uslov uspešnog gajenja voćaka

Kvalitet zemljišta čine njegove fizičke i hemijske osobine. One u velikoj meri odlučuju o vegetativnom i reproduktivnom razvoju voćaka. Od osobina zemljišta zavisi koja vrsta, pa čak i sorta dolazi u obzir. Fizičke osobine su najvažnije za uspevanje voćaka, jer ako one ne odgovaraju, na takvim zemljištima je isključeno intenzivno voćarstvo, zato što su popravke vrlo skupe a često i neizvodljive. Ako su fizička svojstva nepovoljna, moraju se odgovarajućim merama popravljati pre podizanja zasada. Ako su hemijska i biološka svojstva zemljišta nedovoljna, ona se lakše dovode u povoljno stanje. Od fizičkih osobina najvažnije je da je zemljište duboko i sa dobrom strukturom, a važan je i kvalitet zdravice jer se u njemu razvija dobar deo korena voćaka.

Prema fizičkim osobinama zemljišta mogu biti, u zavisnosti od odnosa gline i peska: ilovičasta, glinovita, peskovita i krečna.

Ilovičasta zemljišta mogu biti laka ako sadrže 20-30% gline i ako sadrže 30-50% gline. Ova su zemljišta snabdevena hranljivim materijama, dobro drže vodu i pogodna su za obradu u svako doba. Pogodna su za voćarsku proizvodnju.

Glinovita zemljišta sadrže preko 50% gline. To su hladna i teška zemljišta za obradu i nepodesna za voćarsku proizvodnju. Postoji više tipova ove vrste zemljišta, pa se na nekima i može voćariti, ali da je zdravica propustljiva.

Peskovita zemljišta sadrže preko 60% peska. Laka su za obradu, ali su siromašna hranljivim materijama a naročito u azotu, kalcijumu i mikroelementima. Slabo drže vodu, brzo gube azot, ali isto tako brzo reaguju pri dodavanju đubriva.Ova zemljišta se mogu popraviti povećanjem sadržaja humusa, koji pozitivno deluje na popravku vodno-vazdušnog režima, a samim tim i bolje će biti korišćenje mineralnih đubriva.

Laporasta zemljišta sadrže do 20%CaCO3. Siromašna su hranljivim materijama. teška su za obradu, često su lepljiva. Krečna zemljišta sadrže preko 20%CaCO3. Ova zemljišta su dobra za voćarstvo ako imaju dovoljno vlage i redovno i obilno se đubre. Često oskudevaju u nekom od mikroelemenata. Zavisno od sastojaka postoje razne varijante ovog zemljišta.

Na slabo aeriranim zemljištima voćke sporije rastu u proleće, a kasnije završavaju vegetaciju. Koren jabuke, kruške i dunje manje je osetljiv prema slaboj aeraciji zemljišta od drugih voćnih vrsta.

Za intenzivnu voćarsku proizvodnju važno je da zemljište bude duboko i da dobro reaguje na mere obavljanja. Glavno razviće korena se kreće do 70 cm ispod površine. Površinski oranični sloj od oko 30cm je nedovoljan ako se ispod njega nalazi nepropustljiva zdravica.

Pri određivanju pogodnog zemljišta za voćarstvo, potrebno je poznavati njegov vodni režim, tj. kako upija i kako čuva vodu tokom vegetacionog perioda. Višak vode može biti štetan, jer takva zemljišta sadrže manje kiseonika. Za zemljište je važna i visina podzemnih voda.

Zemljišni pokrivač predstavlja važan ekološki činilac za dobro uspevanje voćaka. On ima uticaja na vodeni, mineralni, vazdušni i toplotni režim zemljišta, na bogatstvo humusa itd. Sve pokrovne kulture troše dosta vode i hranljivih elemenata, koje bi inače ostale voćkama. Zato treba sagledati sve stavke pri izboru održavanja zemljišta, pa izabrati onaj način koji najviše odgovara gajenim voćkama.

Razne voćne vrste zahtevaju različita zemljišta. Uopšteno govoreći jabukama, kruškama, orasima i jagodastom voću najbolje odgovaraju umereno vlažna, duboka ilovičasta zemljišta. Za uspevanje trešnje odgovaraju dovoljno krečna zemljišta, aerirana, umereno vlažna i dovoljno duboka. Breskva i kajsija traže prvenstveno toplo i plodno zemljište. Šljivi odgovaraju zemljišta bogata hranljivim sastojcima i humusom, uz odgovarajuću vlažnost. Jagodasto voće manje je osetljivo na zemljište, a pri odgovarajućoj ishrani pokazuje široka rasprostranjenja.Izvoz sadnica krušaka  za Bosnu i Hercegovinu sorte Vilijamovka, proleće 2017 god, višegodišnji izvoz. 


Načini i vreme zasnivanja zasada

Kod nas se primenjuju 3 načina podizanja zasada: sadjenjem jednogodišnjih sadnica, sadjenjem okulanata i setovom semena i kalemljenjem sejanaca na stalnom mestu. Sadnice mogu da se sade u toku zmiskog miraovanja - od otpadanja lišća u jesen do kretanja vegetacije u proleće. U našim klimatskim uslovima sadjenje se najčešće obavlja kasno u jesen ili rano u proleće. Jesenje sadjenje je bolje u odnosu na prolećno. Sadnice posadjenim u jesen stoji po pravilu na raspolaganju dovoljna količina vlage u zemljištu. Preseci žila u toku zime kalusiraju i njima se obrazuju apsorpcione žilice koje rano u proleće, čim se zemljište zagreje, počinju intezivno da obavljaju funkciju. Sadnice posadjene u jesen ranije kreću, brže rastu i bolje se razvijaju naredne godine. Ako se sadjenje ne obavi u jesen, treba nastojati da se ono obavi što ranije u proleće, po mogućstvu do sredine marta. Što je sadjenje kasnije, slabiji je prijem i porast posadjenih voćaka. Kasno posadjene sadnice su osetljive na sušu, pa ih treba češće zalivati. Prolećno sadjenje može biti za preporuku u područjima gde su zimski mrazevi (ispod -25 °C) i tamo gde postoji opastnost od kradje sadnica.


Zaštita voćaka od štetnih glodara

Pored velikog broja prouzrokovača bolesti i štetnih insekata voćkama pričinjavaju velike štete i razni glodari, madju njima se posebno ističu zec, poljski miš i vodena voluharica. Najbolja zaštita od zečeva je umotavanje mrežicama. Zaštita je moguća i prskanjem stabala hemijskim preparatima - repulsivnim materijalima koji odbijaju zečeve, bile bi najekonomičnije i najpraktičnije, ali se do sada nije pokazalo dovoljno efikasno. Danas se sa manje - više uspeha primenjuju preparati na bazi karbolineuma i sumpora. Kao dobra pokazala su se klasična sredstva: karbolineum jake koncentracije (10%), sumporno maslo i sumporna uljana emulzija. Zaštita od poljskog miša najefikasnija je suzbijanjem gotovim otrovnim mamcima koji se stavljaju u mišije rupe. Vodena voluharica je krupnija od poljskog miša i živi u podzemnim hodnicima koje sama kopa. Voćkama pričinjava štete time što glodje koru od korenovog vrata i pliće delove žila, usled čega stabla zakržljavaju u porastu ili se čak osuše. Ova štetočina se suzbija na isti način kao i poljski miš, stavljanjem mamaka zatrovanim cink-fosfidom.


Lečenje povreda na deblu i ramenim granama

Povrede debla i deljih ramenih grana, koje mogu biti mehaničke i fiziološke, otvaraju put za prodiranje i dejstvo raznih parazitnih gljivica i štetočina, koje utoliko više mogu naškoditi ukoliko su voćke iznurenije a preseci izloženi isušivanju, kvašenju, hladnoći itd. Smatra se da se usled dejstva raznih bolesti i štetočina na povredjena mesta debla i debljih skeletnih grana umanjuje dugovečnost voćaka za 1/3. Za rezidbu treba koristiti oštre makaze i nastojati da presek bude što manji. Brzo i što potpunije zarastanje rana i preseka grana i grančica voćaka ima veliki praktičan značaj u voćarstvu. Rane zarastaju zahvaljujući aktivnosti tvornog tkiva (kambijum), koji po obodu rana stvara nabor od novog sloja mladog tkiva, koji postepeno raste i širi se u pravcu sredine rane dok je ne zatvori. Ne bi trebalo ostavljati nikakav patrljak jer on otežava zarašćivanje rane. Kod mladih voćaka rane brže zarastaju nego kod starijih. Treba izbegavati stvaranje većih rana na tek zasadjenim voćkama (koje se još nosi primile) jer one jako teško zarastaju. Prilikom rezidbe trebalo bi rane premazivati drvofiksom koji se dobro pokazao, ili kalemarskim voskom. Oštećena debla i grane od glodara i drugih oštećenja trebalo bi umotati streč folijom, kada rana zaraste streč foliju skinuti. Na ovaj način sprečava se infekcija rane.


Sadnice spremne za vađenje


Vađenje sadnica 2017.

Our location

Kontakt informacije

063/7492-505