Dobrodošli! Rasadnik Savići

Sadnice kruške

Za uspešno gajenje kruške bitan je pravilan izbor zemljišta. Zemljišta za krušku treba da budu dovoljno duboka, rastresita, plodna, blagokisela i umereno vlažna. Ako je kruška kalemljena na podlogu dunje treba obratiti pažnju da u zemljištu ne bude više od 3% fiziološki aktivnog kreca jer u takvim uslovima pati od hloroze (žutice). Kvalitet plodova mnogo zavisi od osobina zemljišta. Na siromašnim zemljištima plodovi kruške su znatno lošijeg kvaliteta. Položaji na velikim nadmorskim visinama nisu pogodni za gajenje kruške zbog ranih jesenjih mrazeva, niskih zimskih temperatura i kasnih prolecnih mrazeva. U našim ekološkim uslovima kruška se može uspešno gajiti do 800 metara nadmorske visine. U uslovima preko 800 metara nadmorske visine na našim prostorima plodovi su obično lošijeg kvaliteta a letorasti (mladari) ne dozrevaju potpuno. Kruška voli umereno letnje temperature. Visoke temperature nepovoljno utiču na kvalitet i održavanje plodova. Kod nekih sorti krušaka prilikom visokih temperatura javljaju se ožegotine na listu plodu i kori stabla.

SORTE KRUŠAKA

Kiferov sejanac – Kiferov Sejanac su poreklom iz SAD. Otporna na Erviniju. Vreme zrenja je polovina oktobra.


Karmen – Sadnice voca kruske Karmen predstavljaju jednu od najboljih novih sorti kruške. Stablo je veoma bujno, odlične rodnosti. Jedna od najtraženijih i najpopularnijih sorti za sadnju velikih zasada poslednjih godina. Njeni plodovi su veoma ukusni, prosečne mase oko 200 g. Plodovi su veoma otporni i mogu se čuvati i do 2 meseca u hladnjačama. Sazreva polovinom avgusta. Stablo je veoma bujno, odlične rodnosti.


Kaludjerka – Voćne sadnice kruške Kaluđerka potiču iz Francuske. Bere se početkom oktobra. Bujan je. Dobro se prilagođava različitim uslovima sredine. Mladari Kaluđerke rastu povijeno. Dobro je oprašuje: druardova i krasanka. Rađa vrlo dobro.


Fetelova – Voćne sadnice kruške Fetelova potiču iz Francuske. Sazreva krajem avgusta i početkom septembra. Srednje je bujna. Umereno rađa. Plod je srednje krupan, izduženo-kriškast. Meso ploda je beličastožućkasto, sočno, slatkonakiselo.


Junska lepotica – Voćne sadnice kruške Junska lepotica potiču iz Italije. Sazreva krajem juna. Umereno bujna. Rano prorodi i rađa vrlo dobro. Plod je sitan izduženo-kruškast, umereno sočan, slatkokiseo.


Boskova bočica – Voćne sadnice kruške Boskova bočica potiču iz Belgije. Bere se u prvoj polovini septembra. Cveta pozno. Srednje je bujna. Dobro je oprašuju: viljamovka i drštvenka. Pogodna je za različite sisteme gajenja. Rađa veoma dobro. Plod je krupan, oblika boce. Meso ploda je žućkasto, sočno, slatko i aromatično.


Santa marija – Voćne sadnice kruške Santa Marija potiču iz Italije. Sazreva sredinom avgusta. Srednje je bujna do bujna. Dobro je oprašuju: rana moretinijeva, vilijamovka i krasanka. Rađa obilno. Plod je krupan. Meso ploda je belo, osrednjeg kvaliteta.


Vilijamovka – Voćne sadnice kruške Viljamovka potiču iz Engleske. Bere se u drugoj polovini avgusta. Cveta srednje pozno. Srednje je bujna. Dobro je oprašuju: boskova bočica, krasanka. Pogodna je za različite sisteme gajenja. Rano prorodi a zatim rađa obilno i redovno. Plod je krupan, slamastožute boje, izvanrednog kvaliteta. Viliamovka je najbolja i privredno najznačajnija sorta kruške.


Butira – Voćne sadnice kruške Butira potiču iz Italije. Sazreva u drugoj polovini jula. Cveta srednje rano. Srednje je bujna. Dobro je oprašuju: junska lepotica i viljamovka. Rano prorodi a zatim rađa dobro i redovno. Plod je krupan. Pokožica je glatka, nežna, zelenkastožuta a sa sunčane strane ružičasta. Meso ploda je beličasto, čvrsto, slatkonakiselo, vrlo ukusno.


Konferans – Sazreva početkom septembra. Stablo je umereno bujno do bujno. Dobar je oprašivač, samooplodna. Visoko produktivna sorta. Prosečna težina ploda 158 gr. Plod je zelene boje, prekriven „rđom“. Meso ploda je bele boje, slatkog ukusa, sočno i vrlo aromatično. Oprašivači: William, Kaiser, Dr.J.Guyot, B.Hardy, Decana del Comizio