Dobrodošli! Rasadnik Savići

Sadnice oraha

Sadnice oraha

Za normalan rast i razvoj oraha, za redovno plodonošenje i dobijanje visokih prinosa kvalitetnih plodova, neophodni su odredjeni uslovi spoljne sredine, u prvom redu zemljište i klima. Poznavanje uslova zemljišta i klime koji su najpogodniji za gajenje oraha omogućava izbor najpovoljnijeg staništa za njegovo gajenje i agrotehnike koja će omogućiti sigurnu i ekonomsku proizvodnju. Orah uspeva na zemljištima razlicite plodnosti, od plodnih humusnih do siromašnih deluvijuma i peskova, pa i najsiromašnijih skeletnih zemljišta. Ipak su najpogodnija duboka, plodna zemljišta s dobrim vodnim i vazdušnim rezimom, kao što su cernozemi i aluvijalni nanosi. Što se tiče reakcije zemljišta,orah nije veliki probirač. Oprašivanje oraha se vrši isključivo vetrom. Reše su specijlane grade, tako da ih vetar lako pokreće i iz njih istresa polen koji je podešen da ga vetar lako nosi. Radi bolje rodnosti i dobijanja visokih prinosa sigurnije je gajiti po nekoliko sorti ili tipova oraha. Odredjena starost stabala oraha do kojih mogu da radaju nije ustanovljena ( postoje primeri i da orah starosti preko 300 godina radja normalno ).Orah razmnožen iz semena, pocinje da radja posle osme ili čak dvanaeste godine, mada ima primera i da mogu proroditi u petoj godini. Okalemljen orah radja mnogo ranije, u drugoj ili trećoj godini. Prinos oraha se krece od 40-50 i od 60-70 kg po stablu, odnosno 4.000 – 7000 kg po hektaru. Rastojanje izmedju kalemljenog oraha je najmanje 7×7 metara, najveće 9×9 metara. Rastojanje kod sejanca ja malo veće i trebalo bi ih saditi 10×10 metara.

 Opis sorti uskoro…