Dobrodošli! Rasadnik Savići

Sadnice oraha

Za normalan rast i razvoj oraha, za redovno plodonošenje i dobijanje visokih prinosa kvalitetnih plodova, neophodni su odredjeni uslovi spoljne sredine, u prvom redu zemljište i klima. Poznavanje uslova zemljišta i klime koji su najpogodniji za gajenje oraha omogućava izbor najpovoljnijeg staništa za njegovo gajenje i agrotehnike koja će omogućiti sigurnu i ekonomsku proizvodnju. Orah uspeva na zemljištima razlicite plodnosti, od plodnih humusnih do siromašnih deluvijuma i peskova, pa i najsiromašnijih skeletnih zemljišta. Ipak su najpogodnija duboka, plodna zemljišta s dobrim vodnim i vazdušnim rezimom, kao što su cernozemi i aluvijalni nanosi. Što se tiče reakcije zemljišta,orah nije veliki probirač. Oprašivanje oraha se vrši isključivo vetrom. Reše su specijlane grade, tako da ih vetar lako pokreće i iz njih istresa polen koji je podešen da ga vetar lako nosi. Radi bolje rodnosti i dobijanja visokih prinosa sigurnije je gajiti po nekoliko sorti ili tipova oraha. Odredjena starost stabala oraha do kojih mogu da radaju nije ustanovljena ( postoje primeri i da orah starosti preko 300 godina radja normalno ).Orah razmnožen iz semena, pocinje da radja posle osme ili čak dvanaeste godine, mada ima primera i da mogu proroditi u petoj godini. Okalemljen orah radja mnogo ranije, u drugoj ili trećoj godini. Prinos oraha se krece od 40-50 i od 60-70 kg po stablu, odnosno 4.000 – 7000 kg po hektaru. Rastojanje izmedju kalemljenog oraha je najmanje 7×7 metara, najveće 9×9 metara. Rastojanje kod sejanca ja malo veće i trebalo bi ih saditi 10×10 metara.

Sorte oraha

Šejnovo – Stara je bugarska sorta. Nastala je kao sejanac pronadjen u selu Šejnovo, otkud mu i ime. Bujnog je stabla, grane su mu savijene. Počinje sa vegetacijom u prvoj polovini aprila a završava sredinom novembra. Muški cvetovi (rese) otvaraju se u drugoj polovini aprila, a ženski (tučkovi) krajem aprila i početkom maja. Znači da je izraženo protandrično cvetanje. Potrebni su mu dobri oprašivači (u našim uslovima Rasna). Plodovi su mu srednje krupni (oko 12g), jajastog oblika, glatke, tanke, mekane ljuske. Jezgra je odličnog kvaliteta,  i visokog randmana (oko 53%). Boja jezgre je tamno žuta. Spada u srednje rane sorte. Preporučuje se za gajenje u našoj zemlji.


Gajzenhajm 139 (G-139) – Nemačka sorta poreklom iz grada Geisenheim (Gazenhajm). Stablo je srednje bujno i vrlo dobre rodnosti. Ženski cvetovi cvetaju pre muških protogunično. Jedna je od najkasnijih sorti oraha. Kasno počinje, a rano završava vegetaciju, pa je tako ne ugrožavaju ni prolećni ni zimski mrazevi. Plod je srednje krupan, 12-13g, loptasto-jajastog oblika. Ljuska kod ove sorte je lako lomljiva, svetle boje. Pored normalnih plodova, obrazuje i apomiktične plodove. Randman jezgre je oko 48%. Jezgra je odličnog kvaliteta. Sorta se odlikuje dobrom otpornošću prema niskim temperaturama, pa se može gajiti i u nešto hladnijim krajevima.